in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Никола Енчев Маджаров

Статията е 11 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Никола Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в Сопот.

Завършил е висшето си образование през 1958 г. в Машинно-електротехническия институт (МЕИ) – София, като електроинженер със специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия.

Започнал е своята трудова дейност през 1958 г. като началник на електролаборатория в Държавния металургичен завод в Перник, където работи до 1960 г. През 1960-1961 г. е редовен асистент в МЕИ – София, по „Електрообзавеждане и автоматизация на промишлеността”.

Навигация в броя<< Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров