in memoriam
Инж. Иван Тенев

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

През юли 2021 г. ни напусна инж. Иван Тенев – наш колега, приятел, съмишленик и един от пионерите ръководители на създаването на електронната и компютърната промишленост в нашата страна.

Навигация в броя<< Ц. Василев. 22-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’21Ст.н.с. д-р инж. Кузман Йонов >>