новости, информация, общество
Ц. Василев. 22-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’21

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 18 и 19 юни 2021 г. се състоя двадесет и второто издание на Международната научна конференция CompSysTech’21.
Международната конференция CompSysTech’21 се организира от българската Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ) и нейната цел е да засили информационния обмен на резултати в теоретичните изследвания и практическите разработки в областта.

Навигация в броя<< Й. Белев, Ц. Иванова и И. Бачкова. Формална верификация на киберсигурността на OPC-UA приложенияИнж. Иван Тенев >>