новости, информация, общество
Шеста международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2019“

Статията е 7 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2018 г.

Шестата международна конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering“ за първи път се проведе с техническото спонсорство на Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, в периода 21-22 ноември 2019 г. в Националния дом на науката и техниката на ул. Раковски 108, София.

Организатори на конференцията са Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и ФНТС. Изнесените доклади ще бъдат представени за публикуване в библиотеката на IEEE Explore (https://ieeexplore.ieee.org/ Xplore/home.jsp). Абстрактите на статиите са публикувани в “Book of Abstracts” (ISSN: 2367-6450) и се качват на сайта на конференцията http://conference.ott-iict.bas.bg/.

Навигация в броя<< П. Лебамовски, Е. Петков. Изучаване на стереометрия в средния курс на обучение посредством 3D технологии