автоматика
С. Йорданов, Г. Михалев. Система за отчитане на производителността на труда в реално време, базирана на контролер ESP32

Статията е 2 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2018 г.

Key Words:  Internet of Things (IoT); Wi-Fi module ESP32; Arduino IDE development environment; LPWAN technologies; electronic accounting technologies.

Abstract.  In this paper, an ESP32 application in implementing systems for automated reporting of the utilization rate of production capacities in real time is considered. A technical solution of remote control and monitoring of the production process in a textile company, through a dedicated module for sending the time spent on a remote server via Wi-Fi, Lan or Bluetooth is proposed. The obtained information is used to control the production process in real time and determination of the remuneration of workers.

Навигация в броя<< М. Хаджийски. Киберсигурност на индустриалните системи за управлениеВ. Боишина. Ситуационно предсказващо управлeние на енергийни системи >>