новости, информация, общество
Общо събрание на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

Статията е 7 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 31 май 2022 г. Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ (САИ) проведе Общо събрание, на което Управителният съвет направи отчет за периода 2017-2021 г., бяха набелязани насоки за следващия отчетен период 2022-2025 г. и бяха проведени избори за нови ръководни органи на САИ.

В отчетния доклад беше акцентирано върху големия брой проведени престижни международни конференции и симпозиуми като: Advances in Neural Networks and Applications (ANNA), 15-17 септември 2018 г., Варна; 19-а IFAC конференция „Technology, Culture and International Stability” (TECIS’19)…

Навигация в броя<< Г. Колев, Е. Колева. Интегрирана система тип умен домНово ръководство на САИ „Джон Атанасов“, избрано на Общото събрание на 31 май 2022 г. >>