новости, информация, общество
Ново ръководство на САИ „Джон Атанасов“, избрано на Общото събрание на 31 май 2022 г.

Статията е 8 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Управителен съвет
1. Ангел Смрикаров
2. Валери Андреев
3. Ваня Стойкова
4. Валери Младенов
5. Васил Сгурев
6. Веселин Акиванов
7. Владимир Йоцов
8. Драгомир Добруджалиев
9. Емил Николов
10. Иван Куртев
11. Камен Спасов
12. Камен Перев
13. Кирил Алексиев
14. Кирил Боянов
15. Коста Бошнаков
16. Красимира Стоилова
17. Любка Дуковска
18. Минчо Хаджийски
19. Михаил Петров
20. Никола Николов
21. Никола Петков
22. Петко Русков
23. Пламен Ангелов
24. Румен Трифонов
25. Станимир Йорданов
26. Таня Пенчева
27. Христо Вълчанов
28. Цветелина Георгиева
29. Чавдар Дамянов
30. Ясен Горбунов

Навигация в броя<< Общо събрание на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“Насоки за дейността на САИ за периода 2022-2025 г. >>