новости, информация, общество
Насоки за дейността на САИ за периода 2022-2025 г.

Статията е 9 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

  1. Увеличаване на членския състав (физически и юридически лица) и преди всичко привличане на млади специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. Укрепване и разширяване на организационните структури и развитие на дейността им.
  2. Продължаване на усвояването и широко прилагане на информационните технологии в съюзния живот в посока на обобщение на най-актуалните научно-технически предизвикателства в областта на дигитализацията и иновациите в духа на Индустрия 4.0.
Навигация в броя<< Ново ръководство на САИ „Джон Атанасов“, избрано на Общото събрание на 31 май 2022 г.Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров >>