годишнина
Доц. д-р инж. Георги Тодоров на 75 години

Статията е 5 от 6 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2022 г.

На 7 октомври 2022 г. доц. д-р инж. Георги Стоянов Тодоров навърши 75 години.

Той е дългогодишен активен член на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов”. Специалист е по компютърни системи и технологии.

Повече

годишнина
Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

През 2019 г. уважаваният и обичан от няколко поколения негови колеги преподаватели, от многобройните
си студенти и докторанти и от цялата гилдия на специалистите по автоматика и информатика проф. д.т.н. Никола Маджаров навърши 85 години! Никола Енчев Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в Сопот. Завършил е специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия в МЕИ – София, през 1958 г. Защитил е кандидатска дисертация (к.т.н., сега доктор) на тема “Некоторыe вопросы статистической динамики дискретных систем автоматической оптимизации” през 1964 г. в Московския енергетичен институт (научен ръководител проф. Л. Растригин) и докторска дисертация за д.т.н. на тема “Инженерни задачи в линейната идентификация” през 1978 г. във ВМЕИ – София.

Повече

годишнина
70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

Председателят на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ проф. д-р инж. Коста Бошнаков отново ни изненада! Оказва се, че този винагиусмихнат, жизнен и с елегантни обноски енергичен мъж е достигнал респектиращата 70-годишна възраст! Ще трябва да приемем този документален факт с приятно чувство, че доста от тези години сме контактували с него,участвали сме в безброй заседания, присъствали сме на много научни конференции, излизали сме от сложни ситуации, радвали сме се заедно на едни или
други обществени и лични постижения. Някак си той успя да запази своята отвореност към хората и душевната си мекота, чувството за отговорност към настоящето и бъдещето на нашата общност на специалисти по автоматика и информатика,умението да търси ако не непременно консенсус, то поне приемлив компромис. В една обществена организация, съставена от интелигентни и свободомислещи хора, каквато е САИ, той получи признание като компетентен и ефективен деятел с визия и готовност за безрезервно изразходване на лично време и усилия за укрепване и развитие на организацията ни в съществуващите сложни условия и обществени нагласи.

Повече

годишнина
Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

Ангел Сотиров Смрикаров е роден на 19 август 1949 г. в Русе. През 1968 г. завършва Техникума по електротехника в гр. Русе, специалност радио и телевизия с пълно отличие и златен медал.
През 1974 г. завършва Киевския политехнически институт, специалност електронноизчислителни машини с пълно отличие и червена диплома. Същата година е приет за стажант-асистент в катедра „Изчислителна техника“ към ВИММЕСС – Русе. През 1975 г. е избран за асистент в катедра „Изчислителна техника“.

Повече

годишнина
Акад. Кирил Боянов на 85 години

Статията е 10 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

На 22 февруари 2020 г. академик Кирил Боянов навърши 85 години. Роден е в София. Завършил е Втора мъжка гимназия през 1952 г. Дипломира се през 1958 г. с отличен успех в ТУ – София, специалност радиотехника.

Повече

годишнина
Доц. Веселин Акиванов на 80 години

Статията е 8 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2019 г.

Веселин Акиванов е роден на 7 юни 1940 г. в Драганово, Горнооряховска община. Получава средно професионално образование в Техническо училище „Д-р Василиади“ – Габрово. През 1961 г. постъпва във Висшия машинно-електротехнически институт – София.

Повече

годишнина
Честит юбилей на проф. д-р инж. Маргарита Тодорова

Статията е 9 от 9 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2019 г.

Проф. д-р инж. Маргарита Кръстева Тодорова е родена в Габрово на 18 юли 1950 г. Завършила е висше образование в Националния технически университет – Киевски политехнически институт, специалност изчислителна техника през 1974 г., а през 1984 г. защитава докторска дисертация в същия институт.

Повече