новости, информация, общество
29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 11-12 ноември 2021 г., София

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 11-12 ноември 2021 г. във виртуална среда се проведе традиционният ежегоден 29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС.

В повече от четвъртвековното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Навигация в броя<< Седма международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“Чл.-кор. проф. д.т.н. Филип Филипов >>