in memoriam
Проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов

Статията е 4 от 4 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2022 г.

На 24 август 2022 г. неочаквано ни напусна нашият уважаван и обичан колега и приятел, талантливият учен проф. д.т.н. инж. Чавдар Дамянов.
Чавдар Иванов Дамянов е роден на 19 юли 1946 г. в град Оряхово (на Дунава). Завършва средно техническо образование в Образцов механотехникум в Пловдив през 1965 г. Висше образование получава във ВМЕИ – София, през 1973 г., специалност автоматика и телемеханика. Работи в ЗЗУ – Пловдив, като ръководител на група в бюро „Надеждност и функционални връзки“.

Навигация в броя<< М. Хаджийски. 100 години еволюция и перспективи за развитие на ПИД регулатора в ерата на изкуствения интелект