in memoriam
Доц. инж. Веселин Спиридонов

Статията е 8 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 81 години почина високоуважаваният наш колега доц. Веселин Спиридонов. Той е сред пионерите в развитието на компютърната наука, техника и технологии в България.

Навигация в броя<< Н. Николов. 50-годишен юбилей на катедра „Автоматизация на производството“ при Техническия университет – Варна