in memoriam
Доц. Живко Драгов

Статията е 7 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2023 г.

На 6 април 2023 г. почина доц. Живко Драгов – нашият незабравим колега, приятел и дългогодишен спомоществовател на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“.
Доц. Живко Драгов беше един от най-изтъкнатите представители на забележителното поколение учени-изследователи, инженери и иноватори, което през последните две десетилетия на миналия век издигна високо нашето национално самочувствие с открояващите се с мащаба си постижения на световно ниво в областта на автоматиката, изчислителната техника и роботиката.

Навигация в броя<< Г. Михалев, С. Йорданов, Х. Стойчева. Система за мониторинг на състоянието на пчелни кошери, предназначена за прилагане в пчеларството