новости, информация, общество
Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics 2021 (ICAI’21), 30 септември – 2 октомври 2021 г., Варна

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ежегодната международна конференция IEEE International Conference Automatics and Informatics’21 (ICAI’21), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г. с домакин ТУ – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в дните на Джон Атанасов, които се провеждат под патронажа на президента на Република България с цел представяне и популяризиране на резултатите от научните изследвания в областта на автоматиката и информатиката, както и отбелязване на 4 октомври – професионален празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика.

Навигация в броя<< Клуб САИ през 2021 г.Седма международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“ >>