клуб САИ
Х. Белоев, А. Смрикаров, Ц. Василев, Ц. Георгиев, С. Смрикарова, А. Иванова, Г. Иванова, В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров. Визия за университета на бъдещето

Статията е 8 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

По инициатива на САИ, ФНТС и академични издателства на 30 януари 2020 г. в Националния дом на науката и техниката беше представена книгата „История на висшето техническо образование в България“ с автори Васил Сгурев, Сашо Гергов и Генчо Иванов. Януарската сбирка на Клуб САИ се състоя на 30 януари 2020 г. Темата „Суперкомпютрите –днес и предполагаемото бъдеще“ беше представена от проф. Стоян Марков – БАН. На февруарската сбирка на Клуб САИ, проведена на 27 февруари 2020 г., гостува Русенският университет „Ангел Кънчев“. Темата беше „Визия за университета на бъдещето“, представена от чл.-кор.проф. д.т.н. Христо Белоев – ректор на университета, и проф. д-р Ангел Смрикаров – ръководител на Центъра по иновационни образователни технологии. В този брой на списанието ви запознаваме с представената тема на февруарската сбирка на Клуб САИ.

Повече

клуб САИ
К. Бошнаков. Клуб САИ във виртуалното пространство

Статията е 9 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

Поради обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от коронавирус сбирката на Клуб САИ през март 2020 г. не можа да се проведе присъствено. Клуб САИ предостави на нашите колеги възможност на 19 март 2020 г. да участват в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19. Пълен текст

Повече