новости, информация, общество
Н. Николов. 50-годишен юбилей на катедра „Автоматизация на производството“ при Техническия университет – Варна

Статията е 7 от 8 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

През 2020 г. се навършват 50 години от създаването на катедра “Автоматизация на производството” в Техническия университет – Варна, и на едноименната специалност – автоматизация на производството (АП). Катедрата е създадена през септември 1970 г. като част от състава на Електротехническия факултет на Висшия машинно-електротехнически институт – Варна (сега Технически университет – Варна). Първият ръководител на катедрата е проф. д-р инж. Светослав Николов Колев (тогава доцент).

Навигация в броя<< Р. Хрисчев. Информационната сигурност в системите за планиране на корпоративни ресурси (ERP)Доц. инж. Веселин Спиридонов >>