САИ има готовност да проведе организираните от него конференции във виртуална среда

Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ (САИ)  има готовност, поради незатихващата пандемия от COVID-19, да проведе частично или изцяло във виртуална среда организираните от него конференции.