новости, информация, общество
Клуб САИ през 2023 г.

Статията е 4 от 4 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2023 г.

Клуб САИ продължава да е едно от най-привлекателните и популярни мероприятия на САИ. Наред с чисто човешките, колегиални и професионални контакти представянето на фирми и постижения на колеги в областта на автоматиката и информатиката позволява членовете на САИ да се запознаят с актуални теми в науката и реалната икономика в предметната област на Съюза.

Навигация в броя<< M. Хаджийски, Р. Калтенборн, Персонализирано обучение на базата на изкуствен интелект като предизвикателство за съвременните образователни системи