Изложение „Младежко техническо творчество“

Изложение „Младежко техническо творчество“ ще се проведе в Горна Оряховица на 14,15,16 октомври 2020 г.

За повече информация посетете сайта на изложението.