информатика
В. Димитров, К. Колев. Разработка на уеб базирана стратегическа игра

Статията е 3 от 5 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2021 г.

Кey Words: Kinvey; JavaScript; jQuery; HTML; CSS.

Abstract. The proposed application discussed in the present article is a browser based strategy game. The programmable languages and tools used for its development including JavaScript, jQuery, HTML, CSS, Kinvey, Sublime Text, etc. The application is build using the 3-Tier Software Architecture. Some of the benefits of this architecture are scalability, speed of development, performance, availability, etc.

Навигация в броя<< П. Петров, Г. Костадинов, П. Живков, В. Величкова, Т. Балабанов. Приблизителна реконструкция на последователности с генетични алгоритмиК. Бошнаков, Б. Куманова, М. Върбанов, Е. Михайлов. Процедура за анализ и оценка на качеството на водите в река Струма >>