новости, информация, общество
Клуб САИ през 2022 г.

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

Клуб САИ продължава да е едно от най-привлекателните и популярни мероприятия на САИ. Наред с чисто човешките, колегиални и професионални контакти представянето на фирми и постижения на колеги в областта на автоматиката и информатиката позволява членовете на САИ да се запознаят с актуални теми в науката и реалната икономика в предметната област на Съюза.

Повече

новости, информация, общество
23-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’22, 17-18 юни 2022 г., Русе

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

CompSysTech’22 е двадесет и третото издание на Международната конференция по компютърни системи и технологии, организирана от Българското академично дружество по информатика и Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов“ с подкрепата на ФНТС. Конференцията се проведе на 17-18 юни 2022 г. в Русе. Традиционните конференции CompSysTech се провеждат ежегодно от 2000 г. досега.

Повече

новости, информация, общество
1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., Созопол

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., Созопол се проведе във виртуална среда поради ковид пандемията. Това позволи на колеги от страни, отдалечени от България, да участват в CSC 2022. Бяха представени 14 държави. Семинарът е организиран от Съюза по автоматика и информатика 1 2023 37 „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС.

Повече

новости, информация, общество
Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics’2022 (ICAI’22), 6-8 октомври 2022 г., Варна

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

Ежегодната международна конференция IEEE International Conference Automatics and Informatics’22 (ICAI’22), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в периода 6-8 октомври 2022 г. с домакин ТУ – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в Дните на Джон Атанасов, които се провеждат традиционно под патронажа на президента на Република България с цел представяне и популяризиране на резултатите от научните изследвания в областта на автоматиката и информатиката.

Конференцията е с 55-годишна история и има голям принос за развитието на автоматиката и информатиката в България.

Повече

новости, информация, общество
Юбилеен 30-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 10-11 ноември 2022 г., София

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

На 10-11 ноември 2022 г. в зала 3 на Дома на науката и техниката, ФНТС, ул. Г. С. Раковски 108 се проведе юбилейното 30-то издание на традиционния ежегоден международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС. В 30-годишното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Повече

новости, информация, общество
Общо събрание на Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“

Статията е 7 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

На 31 май 2022 г. Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ (САИ) проведе Общо събрание, на което Управителният съвет направи отчет за периода 2017-2021 г., бяха набелязани насоки за следващия отчетен период 2022-2025 г. и бяха проведени избори за нови ръководни органи на САИ.

В отчетния доклад беше акцентирано върху големия брой проведени престижни международни конференции и симпозиуми като: Advances in Neural Networks and Applications (ANNA), 15-17 септември 2018 г., Варна; 19-а IFAC конференция „Technology, Culture and International Stability” (TECIS’19)…

Повече

новости, информация, общество
Ново ръководство на САИ „Джон Атанасов“, избрано на Общото събрание на 31 май 2022 г.

Статията е 8 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.

Управителен съвет
1. Ангел Смрикаров
2. Валери Андреев
3. Ваня Стойкова
4. Валери Младенов
5. Васил Сгурев
6. Веселин Акиванов
7. Владимир Йоцов
8. Драгомир Добруджалиев
9. Емил Николов
10. Иван Куртев
11. Камен Спасов
12. Камен Перев
13. Кирил Алексиев
14. Кирил Боянов
15. Коста Бошнаков
16. Красимира Стоилова
17. Любка Дуковска
18. Минчо Хаджийски
19. Михаил Петров
20. Никола Николов
21. Никола Петков
22. Петко Русков
23. Пламен Ангелов
24. Румен Трифонов
25. Станимир Йорданов
26. Таня Пенчева
27. Христо Вълчанов
28. Цветелина Георгиева
29. Чавдар Дамянов
30. Ясен Горбунов

Повече

новости, информация, общество
Насоки за дейността на САИ за периода 2022-2025 г.

Статията е 9 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2022 г.
  1. Увеличаване на членския състав (физически и юридически лица) и преди всичко привличане на млади специалисти, на колеги от бизнеса и на работещи в чужбина. Укрепване и разширяване на организационните структури и развитие на дейността им.
  2. Продължаване на усвояването и широко прилагане на информационните технологии в съюзния живот в посока на обобщение на най-актуалните научно-технически предизвикателства в областта на дигитализацията и иновациите в духа на Индустрия 4.0.

Повече

новости, информация, общество
Клуб САИ през 2021 г.

Статията е 6 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

Клуб САИ продължава да е едно от най-привлекателните и популярни мероприятия на Съюза. Наред с чисто човешките, колегиални и професионални контакти представянето на фирмите позволява членовете на САИ да се запознаят с постиженията в предметната област на Съюза, постижения на колеги в сходни области и проблемите на реалната икономика.
През 2021 г. се проведоха осем сбирки. Само две от сбирките – през май и юни 2021 г., се проведоха по обичайния начин на живо съответно в зала 4 и 3 на ФНТС.

Повече

новости, информация, общество
Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics 2021 (ICAI’21), 30 септември – 2 октомври 2021 г., Варна

Статията е 7 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

Ежегодната международна конференция IEEE International Conference Automatics and Informatics’21 (ICAI’21), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“, се проведе в периода 30 септември – 2 октомври 2021 г. с домакин ТУ – Варна. Тя е едно от основните мероприятия в дните на Джон Атанасов, които се провеждат под патронажа на президента на Република България с цел представяне и популяризиране на резултатите от научните изследвания в областта на автоматиката и информатиката, както и отбелязване на 4 октомври – професионален празник на българските специалисти по компютърна техника, информационни технологии и автоматика.

Повече

новости, информация, общество
Седма международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

Седмата международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“, организирана от ИИКТ – БАН, и САИ „Джон Атанасов“, се проведе виртуално на 28-29 октомври 2019 г. Конференцията се осъществи с техническата поддръжка на Американският институт за електро- и електронно инженерство (IEEE), като беше регистрирана под номер 48644 и включена в списъка на провежданите IEEE конференции.

Повече

новости, информация, общество
29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 11-12 ноември 2021 г., София

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

На 11-12 ноември 2021 г. във виртуална среда се проведе традиционният ежегоден 29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС.

В повече от четвъртвековното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Повече

новости, информация, общество
Шеста международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2019“

Статията е 7 от 7 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 4, 2018 г.

Шестата международна конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering“ за първи път се проведе с техническото спонсорство на Institute of Electrical and Electronics Engineers – IEEE, в периода 21-22 ноември 2019 г. в Националния дом на науката и техниката на ул. Раковски 108, София.

Организатори на конференцията са Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН, Съюзът по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ и ФНТС. Изнесените доклади ще бъдат представени за публикуване в библиотеката на IEEE Explore (https://ieeexplore.ieee.org/ Xplore/home.jsp). Абстрактите на статиите са публикувани в “Book of Abstracts” (ISSN: 2367-6450) и се качват на сайта на конференцията http://conference.ott-iict.bas.bg/.

Повече

новости, информация, общество
19-а конференция „Technology, Culture and International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

На 26-28 септември 2019 г. в Созопол, България се проведе 19-ата конференция „Technology, Culture and
International Stability“ (TECIS’19) на Международната федерация по автоматично управление IFAC (International Federation for Automatic Control).

Международната федерация по автоматично управление IFAC е многонационала федерация от 52 национални организации членки, всяка от които представлява инженерни и научни общества, свързани с автоматичното управление в своите собствени страни. Основана е през септември 1957 г. Целта на IFAC е популяризиране на науката и технологията за управлението в най-широкия смисъл и във всички системи – инженерни, физически, биологични, социални и икономически както по отношение на теорията и приложенията, така и по отношение на влиянието на технологиите за управление на обществото.

Повече

новости, информация, общество
Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

На 3-5 октомври 2019 г. се проведе традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“, която се организира всяка година от Съюза по автоматика и информатика (САИ) „Джон Атанасов” и ФНТС.

Провеждането на конференцията се свързва традиционно с рождения ден на патрона на Съюза по автоматика и информатика Джон Атанасов – 4 октомври. Този ден е обявен от Министерския съвет за Ден на информационното общество – професионален празник на специалистите по компютърна техника, информационни технологии и автоматика. И тази година конференцията беше проведена под патронажа на президента на Република България г-н Румен Радев.

Повече

новости, информация, общество
Национална програма за дигитална трансформация на образованието (проект)

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

Поколението на седемте екрана – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били обучавани неговите родители. Пред това поколение не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е начинът да се привлече вниманието на днешните ученици и студенти и те да се мотивират да акумулират знания и да развиват умения за практическото им прилагане. Необходимо е чрез масово и ефективно използване на информационни и комуникационни технологии, базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, а чрез въвеждане на изследователския подход в образователния процес той да се преориентира от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване на уменията.

Повече

новости, информация, общество
Ц. Василев. 22-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’21

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1-2, 2021 г.

На 18 и 19 юни 2021 г. се състоя двадесет и второто издание на Международната научна конференция CompSysTech’21.
Международната конференция CompSysTech’21 се организира от българската Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ) и нейната цел е да засили информационния обмен на резултати в теоретичните изследвания и практическите разработки в областта.

Повече

новости, информация, общество
IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 (ICAI’20)

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

На 1-3 октомври 2020 г. във Варна се проведе IEEE International Conference Automatics and Informatics’20 (ICAI’20), продължение на традиционната Международна конференция „Автоматика и информатика“:
https://conferences.ieee.org/conferences_events/conferences/conferencedetails/50593
http://www.tu-varna.bg/icai/.
За първи път конференцията се провежда като IEEE конференция. Изнесените доклади се публикуват в IEEE Xplore Digital Library. Всички доклади, включени в IEEE Xplore, се индексират в базата данни на SCOPUS. IEEE притежава авторските права върху материалите, представени на конференцията.

Повече

новости, информация, общество
10th IEEE International Conference on Intelligent Systems IS’20

Статията е 9 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

На 26-28 август 2020 г. във Варна се проведе 10-тата IEEE международна конференция по интелигентни системи, https://www.ieee-is.org/. Конференцията е организирана от САИ „Джон Ата-
насов“, IEEE IM/CS/SMC Joint Chapter of Bulgaria, IEEE Computational Intelligence Chapter of Bulgaria, Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, и Института по информационни и комуникационни технологии – БАН, със съдействието на ФНТС.

Повече

новости, информация, общество
28-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3-4, 2020 г.

На 5-6 ноември 2020 г. във виртуална среда се проведе традиционният ежегоден 28-и международен симпозиум „Управление на енергийни, индустриални и екологични системи“, организиран от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС. В повече от четвъртвековното си съществуване симпозиумът е поддържал неизменно линията за връзка между специалистите по автоматика и информатика от изследователските групи и индустрията.

Повече