автоматика
Г. Михалев, Х. Стойчева. Синтез на лиенейно-квадратичен регулатор за управление на вибрационен захранващ модул

Статията е 2 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Key Words: Vibratory bowl feeder; LQR controller; robust analysis.

Abstract. In this paper, a synthesis of the LQR control unit for a vibratory feeding and orientation module is presented. The device representing the control object is considered as a two-mass resonating system. In the presence of parametric uncertainty, a linear model of the system in state space is produced. A robust closed-loop analysis has been accomplished, showing the robust quality and robust stability of the system provided by the LQR controller.

Навигация в броя<< М. Хаджийски. Превръща ли се автоматиката в рутинна инженерна дисциплинаЕ. Михайлов, К. Бошнаков, И. Петрова. Оценка на риска от пробив на метал в металургична кофа >>