новости, информация, общество
1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., Созопол

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2023 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1st IFAC Workshop on Control for Smart Cities CSC 2022, 27-30 юни 2022 г., Созопол се проведе във виртуална среда поради ковид пандемията. Това позволи на колеги от страни, отдалечени от България, да участват в CSC 2022. Бяха представени 14 държави. Семинарът е организиран от Съюза по автоматика и информатика 1 2023 37 „Джон Атанасов“ със съдействието на ФНТС.

Навигация в броя<< 23-а международна конференция „Компютърни системи и технологии“ CompSysTech’22, 17-18 юни 2022 г., РусеДни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics’2022 (ICAI’22), 6-8 октомври 2022 г., Варна >>