новости, информация, общество
Седма международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Седмата международна IEEE конференция „Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering – BdKCSE’2021“, организирана от ИИКТ – БАН, и САИ „Джон Атанасов“, се проведе виртуално на 28-29 октомври 2019 г. Конференцията се осъществи с техническата поддръжка на Американският институт за електро- и електронно инженерство (IEEE), като беше регистрирана под номер 48644 и включена в списъка на провежданите IEEE конференции.

Навигация в броя<< Дни на Джон Атанасов и IEEE International Conference Automatics and Informatics 2021 (ICAI’21), 30 септември – 2 октомври 2021 г., Варна29-и международен симпозиум „Управление на енергийни, екологични и индустриални системи“, 11-12 ноември 2021 г., София >>