годишнина
Проф. д.т.н. инж. Никола Маджаров на 85 години

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 3, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

През 2019 г. уважаваният и обичан от няколко поколения негови колеги преподаватели, от многобройните
си студенти и докторанти и от цялата гилдия на специалистите по автоматика и информатика проф. д.т.н. Никола Маджаров навърши 85 години! Никола Енчев Маджаров е роден на 5 септември 1934 г. в Сопот. Завършил е специалност електрообзавеждане на промишлени предприятия в МЕИ – София, през 1958 г. Защитил е кандидатска дисертация (к.т.н., сега доктор) на тема “Некоторыe вопросы статистической динамики дискретных систем автоматической оптимизации” през 1964 г. в Московския енергетичен институт (научен ръководител проф. Л. Растригин) и докторска дисертация за д.т.н. на тема “Инженерни задачи в линейната идентификация” през 1978 г. във ВМЕИ – София.

Навигация в броя<< Международна конференция „Автоматика и информатика‘19“