годишнина
Проф. д.т.н. д.х.к. Емил Николов на 70 години

Статията е 11 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

На 2 февруари 2020 г. нашият много уважаван колега проф. д.т.н. д.х.к. Емил Костов Николов навърши 70 години. Той е роден на 2 февруари 1950 г. в София.

Навигация в броя<< Акад. Кирил Боянов на 85 години