годишнина
Проф. д-р инж. Ангел Смрикаров на 70 години

Статията е 10 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Ангел Сотиров Смрикаров е роден на 19 август 1949 г. в Русе. През 1968 г. завършва Техникума по електротехника в гр. Русе, специалност радио и телевизия с пълно отличие и златен медал.
През 1974 г. завършва Киевския политехнически институт, специалност електронноизчислителни машини с пълно отличие и червена диплома. Същата година е приет за стажант-асистент в катедра „Изчислителна техника“ към ВИММЕСС – Русе. През 1975 г. е избран за асистент в катедра „Изчислителна техника“.

Навигация в броя<< 70-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков