новости, информация, общество
Национална програма за дигитална трансформация на образованието (проект)

Статията е 8 от 10 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 2, 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Поколението на седемте екрана – на телевизора, компютъра, лаптопа, таблета, фаблета, смартфона и интелигентния часовник не може и не бива да се обучава така, както са били обучавани неговите родители. Пред това поколение не може и не бива да се пише на черна дъска с бял тебешир. Замяната на черната дъска с бяла, а на тебешира – с маркер, не е дори и количествена промяна, т.е. това не е начинът да се привлече вниманието на днешните ученици и студенти и те да се мотивират да акумулират знания и да развиват умения за практическото им прилагане. Необходимо е чрез масово и ефективно използване на информационни и комуникационни технологии, базирани иновационни образователни технологии и дидактически модели, да се адаптира образователната система към дигиталното поколение, а чрез въвеждане на изследователския подход в образователния процес той да се преориентира от механично усвояване на факти към преоткриване на знанията и развиване на уменията.

Навигация в броя<< В. Димитров, Л. Попов. Идентификация на важни експлоатационни параметри на влакове, задвижвани от електрически локомотив серия 4570-годишен юбилей на проф. д-р инж. Коста Бошнаков >>