клуб САИ
К. Бошнаков. Клуб САИ във виртуалното пространство

Статията е 9 от 11 в списание АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 1, 2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Поради обявеното извънредно положение във връзка с пандемията от коронавирус сбирката на Клуб САИ през март 2020 г. не можа да се проведе присъствено. Клуб САИ предостави на нашите колеги възможност на 19 март 2020 г. да участват в уебинар на тема „Бизнес по време на COVID’19.

Навигация в броя<< Х. Белоев, А. Смрикаров, Ц. Василев, Ц. Георгиев, С. Смрикарова, А. Иванова, Г. Иванова, В. Стойкова, Е. Арсова, Ю. Алиев, П. Златаров. Визия за университета на бъдещетоАкад. Кирил Боянов на 85 години >>